Sirma Go Digital - hệ thống quản lý văn bản điều hành

10:19 04/01/2018

Sirma Go Digital - hệ thống quản lý văn bản điều hành

Sirma Go Digital là một hệ thống quản lý văn bản điều hành tài liệu kết thúc để tạo ra một văn phòng không cần giấy tờ. Go Digital sẽ chuyển bạn thành một thế giới số, sắp xếp thông tin của bạn một cách hiệu quả và hiện đại hoá quy trình kinh doanh của bạn. Tóm lại, tất cả các tài liệu sẽ được quét, lập chỉ mục và thực hiện ngay lập tức. Điều tách biệt nó khỏi các giải pháp khác là thông tin của bạn sẽ không còn ở một nơi để truy lục nhưng thay vào đó sẽ là một phần của mạng nội bộ công ty kết nối với nhau

Ưu điểm: Có thẻ khóa để sắp xếp quá trình tìm kiếm. Làm cho việc tìm kiếm các chi tiết cụ thể dễ dàng hơn nhiều so với trước đây.

Nhược điểm: Nếu quét có thể có các văn bản trên tài liệu, sao chép và dán sẽ dễ dàng. Ngay bây giờ các quét không thể dễ dàng sao chép và dán

Ưu điểm: Tôi thích nó được tổ chức và tôi có thể xem những gì tôi đã tải lên hàng ngày cũng như những gì tôi đã tải lên theo tháng. Thật dễ dàng lưu trữ để nắm bắt những sai lầm và khắc phục các tài liệu không được công nhận mà trước đây tôi không thể làm được

Nhược điểm: Bởi vì nó phụ thuộc vào wifi, tôi có vấn đề tải lên nhiều hơn 10-20 tài liệu tại một thời điểm. Và nơi tôi phải tải lên 100-250 tài liệu mỗi ngày, có thể tốn khá nhiều thời gian.

Nhìn chung: Tổ chức là lợi ích tốt nhất cho phần mềm này. Nó cũng đáng tin cậy